"Sfânta Taină a Spovedaniei" de Protos. Ioachim Pârvulescu

sfanta taina a spovedaniei1
Întreaga lucrare de convertire a profeţilor Vechiului Testament este străbătută de chemarea la îndreptarea vieţii potrivit voinţei divine. 
Cu toate acestea, omenirea fiind lipsită de harul dumnezeiesc, oamenii nu puteau depăşi limitele vieţii trăită fără perspective spirituale şi de aceea se simţea lipsa unui ajutor supranatural care a venit odată cu întruparea Mântuitorului Hristos. 
El ne-a adus harul divin (Ioan 1, 17) prin care omul a reluat comuniunea cu Dumnezeu, dar a şi chemat pe oameni la pocăinţă, la redresarea vieţii morale, sufleteşti.
Mântuitorul Hristos a început lucrarea Sa în lume rostind cuvintele: „Pocăiţi-vă căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17). Dacă Mântuitorul Hristos nu ar mai fi rostit nici un alt cuvânt, acesta ar fi fost de ajuns pentru ca omenirea să ia cunoştinţă de învăţătura Sa, deoarece cuvântul pocăinţă cuprinde în sine o descoperire nouă la lumina căreia omenirea putea să-şi găsească drumul izbăvirii, al ridicării, al renaşterii spirituale. De asemenea, miezul propovăduiţii Sf. Ioan Botezătorul are în vedere întoarcerea tuturor spre o viaţă curată, prin rostirea cuvintelor: „Faceţi roade vrednice de pocăinţă” (Matei 3, 8); „Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 3, 2).

Paroh
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu
Tel: 0174-5273502
Email: pr_iosifcristian@yahoo.com
Adresa: Degerstr. 27, 40235 Düsseldorf
 facebook.com/parohiaortodoxa.dusseldorf
 iosifcristian.blogspot.de

Consiliul parohial
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu - președinte
Dr. Laurențiu George Benga - vicepreședinte


Consilieri
Ierom. Siluan Carstea
Diacon Ovidiu Marius Cioara
Adrian Bagu
Dr. Horatiu Coman
Ionuț Popescu
Sebastian Vulcan

Cont Bancar
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengem Heilige Dreifaltigkeit
Bank: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE82 3005 0110 1006 2533 61
BIC: DUSSDEDDXXX