Toa­tă Evanghelia este o poveste de iubire

B1
De iubire sunt legate toate poruncile lui Dumnezeu. Atunci când Mântuitorul a fost întrebat de un oare­care cărturar care este cea dintâi porun­că din Lege, i-a răspuns: „Să iubeşti pe Dumnezeul tău din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, şi din toată puterea ta, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Toa­tă Evanghelia este o poveste de iubire. Toată viaţa noastră se construieşte şi poate avea un rost doar pornind de la iubire şi sfârşind în iubire.
Cu toate acestea, este foarte greu să vorbeşti despre iubire. Este greu nu pen­tru că iubirea ar fi grea, ci pentru că noi, prin cădere, ne-am îndepărtat atât demult de ea, încât cu anevoie mai înţele­gem despre ce este vorba.
Atât de mult ne-am îndepărtat de Dumnezeu şi de starea noastră normală, aceea de a iubi, încât iubirea, în drumul către desăvârşi­re, către Dumnezeu, pe care trebuie să-l săvârşească orice om, este pusă de Sfân­tul Ioan Scărarul în Scara sa ca ultimă treaptă. Şi noi cu uimire şi cutremur, şi nu fără o oarecare deznădejde, putem descoperi cât de anevoios este drumul până la iubire, câte trepte duhovniceşti trebuie să parcurgem până a o cunoaşte, trepte pe care noi suntem departe nu doar de a le fi călcat, ci chiar de a le fi gândit.
Iubirea este un dar Dumnezeiesc, iubirea este însuși Dumnezeu. Nimeni nu poate iubi în afara Duhului Sfânt, nimeni nu poate înțelege iubirea în afara Duhului Sfânt, în afara lui Dumnezeu. Iubirea este străină celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
 
Cu toate acestea, fiecare om caută iubirea. Încă din copilărie, fiecare dintre noi a căutat iubirea părinților, iubirea fraților, fiecare și-a făcut o închipuire despre cum trebuie să fie iubirea, fiecare în inimioara sa tânjea, își închipuia și credea că știe ce ar trebui să facă ceilalți pentru ca el să se simtă iubit. Fiecare și-a închipuit niște gesturi, niște cuvinte, niște fețe care privesc într-un anume fel și toate aceste cuvinte pe care ni le închipuim în mintea noastră sunt foarte greu de regăsit în ceilalți. 
 
Suferim pentru că cei din jurul nostru nu știu să ne iubească. Suferim pentru că iubirea, așa cum ne-am închipuit-o noi, nu există. Dar iubirea există. Există pentru că Dumnezeu a adus-o în lume, pentru că ea nu poate să nu existe, nu poate să aibă sfârșit, pentru că ea nu are nici început. Ea nu poate să se împuțineze, pentru că ea pornește de la Dumnezeu și se revarsă asupra întregii făpturi, așa încât, dacă iubirea nu există, doar noi suntem de vină pentru că nu o vedem.
 
Sfântul Simeon Noul Teolog, în unul din imnele sale, își punea această întrebare: „Cum oare, Dumnezeule, Tu care ești Lumina, Care umpli toate cu Tine, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Tu Care ești cunoscut și contemplat de îngeri, de sfinți, Tu pe Care pâna și făpturile necuvântătoare, pe care până și luna și stelele și viforul și gheața- așa cum găsim la Sfântul proroc David-, tresaltă de adierea Ta, cum oare doar eu nu Te văd, nu Te cunosc?” Sfântul Simeon Noul Teolog trăia această suferință, pentru că lumina Dumnezeiască umple întreaga zidire, întreaga lume, și „doar eu, care m-am întunecat prin păcat, nu mă pot împărtăși de ea.”
 
La fel și iubirea umple toată zidirea pentru că Dumnezeu este iubirea și Dumnezeu este Atotcuprinzător, și doar noi trebuie să răspundem și să-L căutăm. Dacă nu vedem iubirea în jur, este pentru că noi înșine nu o avem. Nu poți vedea ceea pentru ce nu ai ochi.
 
Sfinții Parinți vorbesc cu totul înălțător despre iubire. Este adevărat că Sfântul Ioan Scărarul o pune la capătul Scării Duhovnicești. Este adevărat că descrie un urcuș foarte anevoios până la ea: trebuie să trecem prin pocăință, trebuie să trecem prin ascultare, prin plâns, prin tăierea voii… Prin multe nevoințe trebuie să trecem –spune Sfântul Ioan Scărarul-, până a ajunge să dobândim iubirea.
 
Cu toate acestea, în fiecare dintre noi iubirea zvâcnește, și chiar dacă noi nu o putem permanentiza în sufletul nostru, noi nu suntem străini de ea. Dumnezeu descoperă iubirea Sa când voiește și cui voiește.
 
Ieromonah Savatie Baştovoi, "A iubi înseamnă a ierta", Ed. Cathisma, Bucureşti, 2006
 

Paroh
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu
Tel: 0174-5273502
Email: pr_iosifcristian@yahoo.com
Adresa: Degerstr. 27, 40235 Düsseldorf
 facebook.com/parohiaortodoxa.dusseldorf
 iosifcristian.blogspot.de

Consiliul parohial
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu - președinte
Dr. Laurențiu George Benga - vicepreședinte


Consilieri
Ierom. Siluan Carstea
Diacon Ovidiu Marius Cioara
Adrian Bagu
Dr. Horatiu Coman
Ionuț Popescu
Sebastian Vulcan

Cont Bancar
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengem Heilige Dreifaltigkeit
Bank: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE82 3005 0110 1006 2533 61
BIC: DUSSDEDDXXX